PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0175

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o činjenicama koje se ne vode u službenoj evidenciji

Veća organizaciona jedinica Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zaštitu i spašavanje
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Jasminka Poljak, Šef Odsjeka
Tel: 037/226-134
E-mail: jasminka_poljak@yahoo.com
Svrha administrativnog postupka Postupkom se dokazuje da lice nije pripadnik struktura civilne zaštite ( na osnovu uvida u evidencije).
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 15 KMUniCredit Zagrebačka banka žiro-račun 338 000 220 004 9797, vrsta prihoda 722 131 -003 ili Raiffeisen banka žiro-račun 161 035 002 122 0053, vrsta prihoda 722 131 -003 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2x10.00 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva