PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0102

Naziv administrativnog postupka : Pristup informacijama

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Stranka se obraća pismenim zahtjevom radi dobijanja informacija koje su u posjedu općine. Ukoliko se utvrdi da tražena informacija nije izuzeta od objavljivanja, donosi se rješenje kojim se odobrava pristup informacijama i stranki omogućuje uvid, odnosno kopiranje dokumentacije.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH,Zakon o upravnom postupku,Pravilnik o procedurama za pristup informacijama,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 15 KM po disketi u slucaju da se informacija daje u elektronskom obliku 0.5 KM za svaku stranicu preko deset stranicaRaiffeisen bank 161 035 002 0053 ili Unicredit bank 338 000 220 004 9797 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podnosilac zahtjeva
Adresa stanovanja
Broj telefona

Dokumentacija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva