PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0101

Naziv administrativnog postupka : Povrat takse

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Stranka se obraća pismenim zahtjevom za povrat općinske administrativne takse koju je platila, a nije bila obavezna platiti ili je platila u iznosu većem od propisanog ili je platila za radnju koju organ nije obavio.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku,Odluka o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 5 KMBankaKopija 
Broj tekućeg računaBankaKopija 
Dokaz na osnovu čega se traži povrat taksePo raznim osnovimaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva