PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0100

Naziv administrativnog postupka : Sklapanje braka

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Stranke lično podnose prijavu za sklapanje braka uz koju prilažu lične identifikacione dokumentem, izvode iz matične knjige rođenih, a po potrebi i druge dokumente. Matičar provjerava da li su ispunjeni uvjeti za sklapanje braka i u dogovoru sa strankama određuje rok za zaključenje braka. Stranke uplaćuju propisanu taksu. Nakon svečanog čina sklapanja braka, strankama se izdaje izvod iz matične knjige vjenčanih.
Pravni osnov administrativnog postupka Porodični zakon F BiH,Zakon o matičnim knjigama,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 120,00 KM - u radno vrijeme, 50,00 KM - radnim danom po isteku radnog vremena, 100,00 KM - u službenim prostorijama neradnim danima, 150,00 KM - izvan službenih prostorija i u dane praznika.Raiffeisen bank 1610650020053, Unicredit bank 33800022000477970

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime budućih bračnih partnera
Ime i prezime svjedoka
Datum i mjesto zaključenja braka
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Izvod iz MKR za oba buduća bračna partneraOrgan nadležan za vođenje matičnih knjigaOriginal 
Lične karte budućih bračnih partnera i svjedokaMUP USK-aNa uvid 
Za strane državljane: internacionalni rodni list, uvjernje o slobodnom bračnom stanju, kopija pasoša, prijava mjesta boravka i prisustvo tumača ako ne poznaju naš jezikOrgan nadležan za vođenje matičnih knjigaOriginal 
Dokaz o uplati takse (u radno vrijeme - 20 KM, radnim danom po isteku radnog vremena - 50 KM, u službenim prostorijama neradnim danima - 100 KM, izvan službenih prostorija i u dane praznika -150KM)BankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva