PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0097

Naziv administrativnog postupka : Ovjera potpisa i rukopisa izvan službenih prostorija

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka U slučaju kada stranka iz opravdanih razloga ne može pristupiti u službene prostorije, na pismeni zahtjev stranke, ovjera potpisa i rukopisa može se izvršiti izvan službenih prostorija uz plaćanje takse u dvostrukom iznosu.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,Uputstvo za izvršenje zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 16,00 KMRaiffeisen bank 1610650020053, Unicredit bank 3380002200047797 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime roditelja) i prezime
Adresa stanovanja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokumentCIPS/KMUPNa uvid 
Isprave koje se ovjeravajuTijelo koje izdaje dokumentOriginal 
Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 6 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva