PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0096

Naziv administrativnog postupka : Ovjera potvrde o životu

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Ovjera potvrde o životu vrši se na usmeni zahtjev stranke uz predočenje ličnog identifikacionog dokumenta
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,Uputstvo za izvršenje zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta podnosioca zahtjevaCIPS/KMUPNa uvid 
Potvrda o životuOrgan nadležan za poslove penzionog osiguranjaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva