PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0095

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje smrtovnice

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Smrtovnica se sastavlja po službenoj dužnosti, a na usmenu inicijativu stranke uz davanje informacija o nasljednicima i imovini umrlog lica.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o vanparničnom postupku,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime i datum smrti umrlog
Ime i prezime, godina rođenja, zanimanje i adresa nasljednika
Informacije o imovini umrlog lica

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta podnosioca zahtjeva za izdavanje smrtovniceCIPS/KMUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva