PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0093

Naziv administrativnog postupka : Priznanje očinstva

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka U slučaju upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih bez podataka o ocu, provodi se postupak priznanja očinstva djeteta. Stranke se obraćaju neposredno matičaru koji na osnovu izjave oca i saglasnosti majke sastavlja zapisnik o priznanju očinstva, na osnovu koje u matičnu knjigu rođenih upisuje podatke o ocu djeteta.
Pravni osnov administrativnog postupka Porodični zakon F BiH,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime i datum rođenja djeteta
Ime i prezime i datum rođenja roditelja

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lične karte ili drugi identifikacioni dokument za oba roditeljaMUP USK-aNa uvid 
Izvod iz MKR za dijete ako je rodjeno van opcine BihacOrgan za matične poslove po mjestu rođenja djetetaOriginal 
Izvod iz MKR za majku djeteta ako je rodjeno van opcine BihacOrgan za matične poslove po mjestu rođenja djetetaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva