PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0090

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o izdržavanju

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Uvjerenje se izdaje na usmeni zahtjev stranke uz predočenje ličnog identifikacionog dokumenta i plaćanje propisane takse
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupka,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 115UniCredit Zagrebačka banka žiro-račun 338 000 220 004 9797, vrsta prihoda 722 131 -003 ili Raiffeisen banka žiro-račun 161 035 002 122 0053, vrsta prihoda 722 131 -003 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podaci o podnosiocu zahtjeva: ime i prezime, datum rođenja i mjesto boravka
Podaci o licima koja izdržava

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takse u iznosu od 15 KMBankaOriginal 
Lična karta podnosioca zahtjevaCIPS/KMUPNa uvid 
Lične karte za sva lica koja uzdržavaCIPS/KMUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva