PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0088

Naziv administrativnog postupka : Upis novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je prijaviti zdravstvena ustanova. U slučaju rođenja djeteta izvan zdravstvene ustanove, otac djeteta ili druga ovlaštena osoba matičaru usmeno prijavljuje rođenje djeteta radi upisa u matičnu knjigu rođenih. Uz dostavljanje potrebnih informacija i dokumenata, upis se vrši istog dana.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podaci o rođenju i to: ime i prezime i pol djeteta, dan, mjesec, godina, čas i mjesto rođenja djeteta i državljanstvo
Podaci o roditeljima djeteta i to: ime i prezime (za majku i djevojačko prezime), datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište i adresa stana.

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument roditelja, odnosno prijaviteljaCIPS/KMUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva