PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0087

Naziv administrativnog postupka : Upis u matičnu knjigu umrlih

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Činjenicu smrti lica koje je umrlo izvan zdravstvene ustanove, dužni su prijaviti članovi domaćinstva ili druga lica sa kojima je umrli živio ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lice u čijem je stanu nastupila smrt, a ako nema ovih lica, lice koje je prvo saznalo za smrt. Uz dostvaljanje potrebnih informacija i dokumentacijeupis se izvrši istog dana.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podaci o smrti i to: ime i prezime umrlog, njegovo prezime prije zaključenja braka, pol, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, bračno stanje, državljanstvo, prebivalište i adresa stana,uzrok smrti i mjesto sahrane
Ime i prezime bračnog druga i njegovo prezime prije zaključenja braka, ako je umrli bio u braku, ime i prezime roditelja umrlog, ime i prezime i prebivalište lica koje je prijavilo smrt.

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta umrlog licaCIPS/KMUPNa uvid 
Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo liceOrgan za matične poslove po mjestu rođenjaNa uvid 
Lična karta ili drugi identifikacioni dokument prijaviteljaCIPS/KMUPNa uvid 
Potvrda o smrti 2XSlužba za društvene djelatnosti i mladeNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva