PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
AP0086

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga

Veća organizaciona jedinica Služba opće uprave i mjesnih zajednica
Manja organizaciona jedinica Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Opšta uprava i građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Alisa Mahmutagić, Šef Centra
Tel: 037/229-631
E-mail: alisa.mahmutagic@bihac.org
Svrha administrativnog postupka Na usmeni zahtjev stranke, uz predočenje ličnog identifikacionog dokumenta i plaćanje propisane takse, izdaju se izvodi i uvjerenja iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih. Uz davanje potrebnih informacija, izvodi se izdaju u vrlo kratkom roku.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo o vođenju matičnih knjiga,Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namijenjenih inostranstvu,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna taksa 151610650020053 Raiffeisen bank ili 3380002200047797 UniCredit bank 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Ime i prezime i datum rođenja osobe za koju se izdaje izvod

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili drugi identifikacioni dokumentCIPS/KMUPNa uvid 
Punomoć, ukoliko se izvod izdaje za treću osobuOpćina/NotarNa uvid 
Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 5 KMBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva