PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Šifra (*) Naziv (*)  
AP0001 Odobrenje za građenje
AP0002 Produženje važnosti odobrenja za građenje
AP0003 Urbanistička saglasnost
AP0004 Produženje važnosti urbanističke saglasnosti
AP0006 Odobrenje za upotrebu
AP0007 Ovjera elaborata o etažiranju - uvjerenja o etažiranju sa ovjerom elaborata o etažiranju
AP0009 Uvjerenje o oštećenosti stambene zgrade
AP0010 Uvjerenje o izgradnji objekta
AP0011 Uvjerenje da je podnešen zahtjev za obnovu
AP0012 Uvjerenje da je postupak izdavanja u toku
AP0013 Izmjena odobrenja za građenje
AP0014 Izmjena urbanističke saglasnosti
AP0015 Prijava otpočinjanja radova
AP0016 Izvod iz prostorno planske dokumentacije
AP0017 Ulaganje u javnu površinu namjenjenu za postavljanje ljetne bašte
AP0018 Privremeno korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta tipa kiosk
AP0019 Ostala privremena korištenja javne površine
AP0020 Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
AP0021 Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
AP0022 Privremeno korištenje javne površine za postavljanje slobodnostojećih reklamnih panoa (display, city light, snop dispozitiv, oglasi i dr.)
12345678