PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
AP0171 Dodjela studentskih stipendija
Služba civilne zaštite Odsjek za zaštitu i spašavanje AP0174 Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
AP0175 Uvjerenje o činjenicama koje se ne vode u službenoj evidenciji
Služba opće uprave i mjesnih zajednica Centar za pružanje usluga građanima AP0086 Izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga
AP0087 Upis u matičnu knjigu umrlih
AP0088 Upis novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih
AP0089 Kućna lista
AP0090 Uvjerenje o izdržavanju
AP0091 Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
AP0092 Upis u matične knjige činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti naših državljana u inostranstvu
AP0093 Priznanje očinstva
AP0094 Uvjerenje o državljanstvu
AP0095 Izdavanje smrtovnice
AP0096 Ovjera potvrde o životu
AP0097 Ovjera potpisa i rukopisa izvan službenih prostorija
AP0098 Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa
AP0099 Pravna pomoć
AP0100 Sklapanje braka
AP0101 Povrat takse
AP0102 Pristup informacijama
12345678